Hypnotherapie

hypnotherapie

Hypnotherapie is een praktische en oplossingsgerichte vorm van psychotherapie waarbij je trance inzet om contact te maken met onbewuste overtuigingen en processen.

Met trance bedoel ik een natuurlijk verschijnsel. Iedereen kent momenten van verhoogde concentratie, zoals bij dagdromen of het lezen van een boek. Je kunt hierbij signalen uit je omgeving helemaal vergeten en opgaan in een innerlijke beleving. Dit vermogen kun je benutten om je problemen en pijnpunten, niet alleen bewust rationeel te benaderen, maar ook vanuit je intuïtie en je innerlijke kennis. Trance kan doelgericht worden ingezet om toegang te krijgen tot dat deel van je innerlijke wereld dat je met je bewustzijn en je ratio niet makkelijk kunt bereiken. Dit biedt een soort parallelweg waarlangs je soms verder kunt komen dan uitsluitend met behulp van je verstand. Soms ‘weet’ je iets voordat je snapt waarom; een weten dat voortkomt uit je onbewuste. Zo zet je je creativiteit en onbewuste wijsheid in bij je veranderingsproces. Dit verruimt je mogelijkheden om problemen aan te pakken

Emotionele ervaringen in je leven, of ze nou positief zijn of negatief, worden via zintuiglijke indrukken in ons onbewuste verankerd. Hypnotherapie maakt gebruik van deze verankering. In trance krijg je toegang tot je onbewuste: je neemt prikkels van buitenaf even minder waar, en is er innerlijk juist sprake van verhoogde concentratie.

Omdat je onbewuste onomwonden en waarachtig naar boven brengt wat voor jou belangrijk is, kan hypnotherapie je helpen om dichter te komen bij wie je werkelijk bent.

“Als je wilt veranderen of een persoonlijk probleem wilt oplossen, lukt dat soms niet alleen”