EMDR

EMDR

EMDR  is een therapie voor mensen die last blijven houden van gevolgen van een ingrijpende nare gebeurtenis.  Na zo’n nare ervaring kun je last houden van terugkerende pijnlijke herinneringen, nachtmerries, schrikreacties, angsten, of andere rotgevoelens. Je kunt situaties of activiteiten gaan vermijden om deze nare gevoelens te voorkomen.

EMDR is een bewezen effectieve therapeutische behandelmethode die in korte tijd grote verlichting kan brengen. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het heen en weer bewegen van de ogen maakt deel uit van de aanpak. Een verklaring voor de effectiviteit van EMDR is dat stimulatie van het werkgeheugen tijdens het in beeld brengen van de nare ervaring, voorkómt dat de afweer, -die is ontstaan bij de heftige ervaring-, optreedt, zodat gezonde verwerking van de ervaringen kan plaatsvinden. Herinneringen aan de gebeurtenissen blijven wel bestaan, alleen de EMDR-behandeling zorgt ervoor dat de lading van heftige of pijnlijke herinneringen vermindert, of zelfs verdwijnt. Zo word je er niet meer door gehinderd in het heden, en kun je, zonder vrees voor plotseling opkomende nare gevoelens, weer vrij doen en laten wat je wilt..

“De kwaliteit
van de relatie tussen
cliënt en therapeut
vormt de basis voor je ontwikkeling.”